InneOfficePoradySystemy operacyjne

Top 13 skrótów klawiaturowych o których każdy powinien wiedzieć

Poniżej przedstawiamy 13 najważniejszych skrótów klawiaturowych które znacznie poprawią twoja produktywność oraz oszczędzą czas.
Polecamy wszystkim zapamiętać i używać je na co dzień.

download
1) Ctrl + C (kopiuj) kombinacja ta będzie kopiować zaznaczony tekst lub wybrany element. Jeśli chcesz wyciąć tekst zamiast kopiować wybrany tekst naciśnij
2) Ctrl + X (wytnij) sytuacja jest bardzo podobna do powyższej z tym że wycinamy tekst
3) Ctrl + A (zaznacza wszystko) obrazki lub tekst w zależności gdzie używasz skrótu
4) Ctrl + V (wklej)  naciśnięcie w jednym momencie tych samych klawiszy spowoduje wstawianie skopiowanego tekstu lub obiektu ze schowka do dokumentu tekstowego tj. notatnik, Word, Excel, Calc, Writer
5) Ctrl + Z (cofnij zmiany) cofa zmiany np:  kiedy usuniesz przez przypadek jakiś tekst lub obrazek możesz skorzystać z tego skrótu. Skrót ten może być również wciśnięty kilka razy, alby cofnąć się o kilka zmian do tyłu.
6) Ctrl + Y (krok w przód) jest przeciwieństwem Ctrl + Z,
7) Ctrl + F (szukaj) skrót który błyskawicznie włącza opcję szukania danego słowa na stronie WWW, dokumencie tekstowym lub pdf’ie.
8) Ctrl + S (zapisz) Podczas pracy nad dokumentem lub innym plikiem w prawie każdym programie, Ctrl + S zapisuje ten plik. Używaj tego przycisku skrótu często, jeśli pracujesz nad czymś ważnym, może tak się zdarzyć że edytor tekstowy nagle przestanie działać, nastąpi niezapowiedziana awaria prądu w mieszkaniu. W takim przypadku możesz zawsze liczyć że utrata wszelkich prac będzie od ostatniego zapisu.
9) Alt + Tab (przełączanie okien) naciśnięcie klawiszy w Windows 7/8/10  powoduje przełączanie między otwartymi programami albo jeśli masz otwartych wiele kart w przeglądarce naciśnięcie Ctrl + Tab, powoduje przełączanie się pomiędzy otwartymi kartami,
10) Ctrl + Backspace (usuwanie słów) usunie pełny wyraz, zamiast jednego znaku.
11) Ctrl + P (drukuj) Otwórz podgląd wydruku bieżącej strony lub całego dokumentu jest postrzegana.
12) Ctrl + Shift +Esc (Otwiera Menedżer zadań Windows)
13) Alt + Ctrl + Del Uruchamia listę zadań lub restartuje komputer (Windows)

[wp_ad_camp_1]

Przydatne skróty dla Microsoft Office Word
Skrót    Działanie
F1    Wyświetla pomoc.
F4    Powtarza ostatnią operację.
F5    Wywołuje opcję „Idź do”.
F7    Rozpoczyna sprawdzanie pisowni.
F12    Wywołuje opcję „Zapisz jako”.
Ctrl + 0    Wstawia pustą linię przed akapitem.
Ctrl + 1    Ustawia pojedynczy odstęp pomiędzy wierszami.
Ctrl + 2    Ustawia podwójny odstęp pomiędzy wierszami.
Ctrl + 5    Ustawia 1,5 odstępu pomiędzy wierszami.
Ctrl + A    Zaznacza cały tekst w dokumencie.
Ctrl + B    Włącza/wyłącza pogrubienie liter.
Ctrl + C    Kopiuje zaznaczony tekst lub element.
Ctrl + E    Centruje tekst akapitu.
Ctrl + I    Włącza/wyłącza pisanie kursywą.
Ctrl + J    Justuje tekst akapitu.
Ctrl + L    Tekst akapitu wyrównuje do lewej.
Ctrl + O    Otwiera nowy dokument.
Ctrl + P    Drukuje dokument.
Ctrl + R    Tekst akapitu wyrównuje do prawej.
Ctrl + S    Zapisuje dokument.
Ctrl + U    Włącza/wyłącza podkreślenie liter.
Ctrl + W    Zamyka dokument.
Ctrl + V    Wkleja skopiowany tekst lub element.
Ctrl + X    Wycina zaznaczony tekst lub element.
Ctrl + Z    Cofa ostatnią operację.
Ctrl + Enter    Wymusza koniec strony.
Ctrl + Shift + Enter    Wymusza koniec kolumny.
Ctrl + Shift + Space    Wstawia spację nie pozwalającą na rozdzielenie wyrazów.
Ctrl + Shift + *    Pokazuje znaki, których nie można wydrukować.
Shift + F5    Wraca do miejsca ostatniej edycji.
Shift + F3    Zmienia wielkość liter.
Alt + F4    Zamyka program.
Ctrl + Backspace    Kasuje wyraz po lewej stronie kursora.
Ctrl + Delete    Kasuje wyraz po prawej stronie kursora.

Pozostaw komentarz