HardwarePorady

Reset BIOS-u – system operacyjny nie startuje.

Czasami zdarza się, że musimy celowo dokonać resetu BIOS-u komputera, laptopa. Występują także sytuację w których nastąpiło zawieszenie się BIOS-u np. z powodu błędów pamięci RAM. W przypadku gdy nastąpił reset BIOS-u nasz system operacyjny nie wstaje i sypią się niebieskie ekrany śmierci BSoD (Blue Screen of Death) oraz następuje automatyczny restart komputera.


Resetowanie ustawień BIOS-u

Dla tych co niewiedzą jak dokonać resetu biosu w komputerze już pędzę z wyjaśnieniami. Na płycie głównej komputera możemy mieć specjalny dedykowany do tego przycisk (zobacz na zdjęcie poniżej – obrazek 1) bądź specjalnie przygotowana do tego celu zworka (obrazek 2) którą to na chwilkę przepinamy między odpowiednie piny (najczęściej są trzy piny – zworka założona jest np. na 1 oraz 2 to przekładamy ją na 2 oraz 3 i wracamy do pierwotnego ustawienia). Możemy także posiłkować się wyciągnięciem baterii podtrzymującej BIOS i odczekaniu krótkiej chwili aż pozostały prąd w obwodzie zniknie. Ktoś może zapytać czemu nie przywrócić domyślnych ustawień BIOS-u po wejściu do niego? A no można o ile będziemy w stanie do niego wejść :D. Gdy już dokonaliśmy resetu ustawień BIOS-u wchodzimy do niego najczęściej poprzez naciśnięcie klawisza „DEL” przy starcie komputera w niektórych komputerach mogą być to: F9, F10,F12,F2 zależy jak to producent ustawił.

Przycisk Resetu Biosu na płycie głównej
Obrazek 1 – Przycisk Resetu Biosu na płycie głównej
Obrazek 2 - Zworka Resetu Biosu
Obrazek 2 – Zworka Resetu Biosu

Ustawianie trybu racy dysku twardego.

Tryb AHCI jest nowszym trybem dzięki temu nasz dysk pracuje z większą wydajnością a także wspiera nowsze technologie w stosunku do swojego poprzednika trybu IDE. Tryb IDE dalej jest implementowany ze względu na to, że czasem podpinamy starsze napędy.

[ad code=1 align=center]

Problemem który może może się pojawić przy uruchamianiu systemu w momencie gdy dokonaliśmy  resetu ustawień BIOS-u może być tryb kontrolera dysku tj. w jaki sposób porozumiewa się kontroler z dyskiem twardym naszego komputera. W przypadku gdy po resecie kontroler został ustawiony w tryb IDE a nasz system operacyjny został zainstalowany w trybie AHCI to po prostu się nie dogadają – każdy mówi innym językiem. Należy w takim przypadku przestawić kontroler w tryb AHCI, zapisać zmiany i uruchomić ponownie komputer. Oczywiście może nastąpić sytuacja odwrotna kontroler jest w trybie AHCI a system został zainstalowany w trybie IDE – więc postępujemy podobnie tyle, że ustawiamy IDE.

Pozostaw komentarz