OfficeSoftware

Pole UDW Ukryte do wiadomości w MS Outlook 2016

Dodawanie pola UDW (Ukryte do wiadomości ang. blind carbon copy, BCC) w programie MS Outlook 2016.


Domyślnie pole UDW (ang. BCC) w programie Outlook 2016 jest wyłączone. Pozwala ono na wysyłkę wiadomości w taki sposób, że pozostali odbiorcy nie widzą wzajemnie swoich adresów mail.

Zatem jak dodać pole UDW? Zapraszam do filmu!

Pozostaw komentarz